VIZUALUS MENAS ALYTUS 2020

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2020“

Katalogo sudarytojas, dizaino autorius – Evaldas Grinius
Leidėjas – VšĮ „Alytaus dailės galerija“, Alytus, 2020.

Maketuotojas – Olegas Kirėjevas (IĮ „Mažų tiražų spaustuvė“)
Tekstų autoriai: Evaldas Grinius, Sigitas Laurinavičius
Kalbos redaktorė – Asta Merkevičienė (Kultūros ir mokslo sklaidos ir tyrimų centras „Pradmuo”)
Tekstų vertimas – UAB „Mažas pasaulis“

Leidinyje pateikiama informacija apie tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2020“ projektinėse parodose „Alytaus dailė 2020“ ir „Alytaus fotografija 20“ dalyvavusius Alytaus profesionalius vizualaus meno kūrėjus, jų kūrybinės biografijos, 20 m. sukurtų kūrybos darbų, eksponuotų šiose tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 20“ projektinėse parodose, reprodukcijos, eksponuotų kūrinių sąrašas.

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2019

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2019“

Katalogo sudarytojas, dizaino kūrėjas – Evaldas Grinius
Leidėjas – VšĮ „EGARTA“, Alytus, 2019
Spausdino UAB „INDIGO PRINT“, Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas, 2019

Maketuotojas – Olegas Kirėjevas
Kalbos redaktorė – Asta Merkevičienė
Tekstų autoriai: Evaldas Grinius, Austėja Mikuckytė-Mateikienė, Algirdas Čiurinskas

Tiražas – 150 vnt.

Leidinio bibliografiniai duomenys saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke (NBDB) ISSN 2538-9351.

Leidinys saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Kauno apskrities, Alytaus viešojoje bibliotekoje, Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriuje, Lietuvos aukštojo vizualių menų mokslo įstaigose, Alytaus miesto / rajono kultūros ir meno ir organizacijose, bei ir kt. institucijose.

Leidinyje pateikiama informacija apie projektinėse parodose „Alytaus dailė 2019“ ir „Alytaus fotografija 2019“ dalyvavusius Alytaus profesionalius vizualaus meno kūrėjus, jų kūrybinės biografijos, 2019 m. sukurtų kūrybos darbų, eksponuotų šiose tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2019“ projektinėse parodose, reprodukcijos, eksponuotų kūrinių sąrašas. Atskirai, parodų katalogo–albumo skyriuje personalijos pateikiama tapytojo Vidmanto Jankausko platesnė kūrybos apžvalga.

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2016

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2016“

Katalogo sudarytojas, dizaino kūrėjas – Evaldas Grinius
Leidėjas – VšĮ „EGARTA“, Alytus, 2016
Spausdino UAB „INDIGO PRINT“, Piliakalnio g. 1, LT-46223 Kaunas, 2016

Maketuotojas – Olegas Kirėjevas
Kalbos redaktorė – Brigita Bendoraitytė-Vnęk
Tekstų autoriai: Evaldas Grinius, Vytautas Stanionis

Tiražas – 100 vnt.

Leidinio bibliografiniai duomenys saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke (NBDB) ISSN 2538-9351.

Leidinys saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Kauno apskrities, Alytaus viešojoje bibliotekoje, Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriuje, Lietuvos aukštojo vizualių menų mokslo įstaigose, Alytaus miesto / rajono kultūros ir meno ir organizacijose, bei ir kt. institucijose.

Leidinyje pateikiama informacija apie projektinėse parodose „5-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, „Alytaus fotografų paroda“ ir „6-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda“ dalyvavusius Alytaus profesionalius vizualaus meno kūrėjus, savo kūrybą pristačiusius vizualius menus studijuojančius jaunuosius menininkus, jų kūrybinės biografijos, 2016 m. sukurtų eksponuotų kūrybos darbų reprodukcijos, eksponuotų kūrinių sąrašas bei informacija apie svečio teisėmis šiame tęstiniame kultūros projekte „Vizualus menas Alytus 2016“ dalyvavusius Alytaus Dailiųjų amatų mokyklos Fotografijos ir Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybių moksleivių kūrybos darbų ekspozicijas. Atskirai, parodų katalogo–albumo skyriuje „personalijos“ pateikiama spaudos fotografo Zenono Šilinsko platesnė kūrybos apžvalga.

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2015

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2015“

Katalogo sudarytojas, dizaino kūrėjas – Evaldas Grinius
Leidėjas – VšĮ „EGARTA“, Alytus, 2016
Spausdino UAB „INDIGO PRINT“, Kaunas, 2016

Maketuotojas – Olegas Kirėjevas
Kalbos redaktorė – Gintarė Aleknavičiūtė
Vertėja – Brigita Bendoraitytė-Vnęk
Tekstų autoriai: Michalina Adomavičienė, Evaldas Grinius, Eglė Liškevičienė, Jūratė Marčiulaitienė, Liudvikas Pocius, Vidas Poškus.

Tiražas – 100 vnt.

Leidinio bibliografiniai duomenys saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke (NBDB) IBNN 978-609-95644-2-5 UDK 73/76(474.5)(064) Vi375.

Leidinys saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Kauno apskrities, Alytaus viešojoje bibliotekoje, Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriuje, Lietuvos aukštojo vizualių menų mokslo įstaigose, Alytaus miesto / rajono kultūros ir meno ir organizacijose, bei ir kt. institucijose.

Leidinyje pristatomi tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2015“ projektinėse parodose – „4-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, „Alytaus fotografų paroda“, „5-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda“ dalyvavę Alytaus profesionalūs vizualaus meno kūrėjai ir vizualius menus studijuojantis jaunimas, jų kūrybinės biografijos, eksponuotų 2015 m. sukurtų pasirinktinių kūrybos darbų reprodukcijos, pilnas eksponuotų kūrinių sąrašas bei informacija apie svečio teisėmis projekte dalyvavusius Alytaus dailiųjų amatų mokyklos Fotografijos ir Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybių moksleivių kūrybos darbų ekspozicijas. Atskirai parodų kataloge–albume pateikiama tapytojų Rimanto Galecko, Algirdo Judicko ir Alvydo Petkevičiaus platesnė kūrybos apžvalga.

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2014

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2014“

Katalogo sudarytojas, dizaino kūrėjas – Evaldas Grinius
Leidėjas – VšĮ „EGARTA“, Alytus, 2015
Spausdino UAB „INDIGO PRINT“, Kaunas, 2015

Maketuotojas – Lukas Marčiulaitis.
Tekstai: Evaldas Grinius, Rūta-Marija Purvinaitė, Vidas Poškus, Eglė Liškevičienė.
Tiražas – 150 vnt.

Leidinio bibliografiniai duomenys saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke (NBDB) IBNN 978-609-95644-1-8, UDK 73/76(474.5)(064) Vi375.

Leidinys saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Kauno apskrities, Alytaus viešojoje bibliotekoje, Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriuje, Lietuvos aukštojo vizualių menų mokslo įstaigose, Alytaus miesto / rajono kultūros ir meno ir organizacijose, bei ir kt. institucijose.

Projekto globėjas – Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas.

Leidinyje pristatomi tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas. Alytus 2014“ projektinėse parodose – „3-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, „Alytaus fotografų paroda“, „4-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų paroda“ dalyvavę Alytaus profesionalūs vizualaus meno kūrėjai ir vizualius menus studijuojantis jaunimas, jų kūrybinės biografijos, 2014 m. sukurtų pasirinktinių kūrybos darbų reprodukcijos, pilnas eksponuotų kūrinių sąrašas. Kataloge–albume pateikiamos svečio teisėmis projekte dalyvavusių Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dailės magistrantų (vadovas doc. Vidmantas Zarėka) eksponuotų darbų reprodukcijos. Atskirai parodų kataloge–albume pateikiama keramikės Danutės Garlavičienės, fotomenininko Zenono Bulgakovo, akvarelininko Benjamino Jenčiaus platesnė kūrybos retrospektyva.

 

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2013

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2013“

Katalogo sudarytojas, dizaino kūrėjas – Evaldas Grinius
Leidėjas – VšĮ „EGARTA“, Alytus, 2014
Spausdino UAB „INDIGO PRINT“, Kaunas.
Maketavimas – IĮ „Palėpė“ (dailininkas Gediminas Edvardas Makšeckas).

Tekstų autoriai: Evaldas Grinius, Andrius Mosiejus, Eglė Liškevičienė.
Tiražas – 150 vnt.

Leidinio bibliografiniai duomenys saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke (NBDB) IBNN 978-609-95644-0-1, UDK 73/76(474.5)(064) Vi375.

Leidinys saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Kauno apskrities, Alytaus viešojoje bibliotekoje, Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriuje, Lietuvos aukštojo vizualių menų mokslo įstaigose ir kt. šalies bei Alytaus miesto / rajono kultūros ir meno institucijose.

Projekto globėjas – Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas.

Leidinyje pristatomi tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2013“ projektinėse parodose „2-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, 3-oji Alytaus jaunimo studijuojančio vizualius menus paroda“ dalyvavę Alytaus profesionalūs vizualaus meno kūrėjai ir vizualius menus studijuojantis jaunimas, jų kūrybinės biografijos eksponuotų 2013 m. sukurtų kūrybos darbų reprodukcijos. Parodų kataloge–albume pateikiama fotomenininko Fausto Augustino ir menininkės Ingridos Vaitkienės platesnė kūrybos apžvalga.

VIZUALUS MENAS ALYTUS 2012

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2012“

Katalogo sudarytojas, dizaino kūrėjas: Evaldas Grinius
Leidėjas: VšĮ „EGARTA“
Maketavimas: IĮ „Diza“.

Tekstų autoriai: Evaldas Grinius, Vidas Poškus.
Tiražas: 250 vnt.

Projekto globėjas – Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas.

Leidinys saugomas Lietuvos 60 rajonų centrų viešosiose bibliotekose, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Kauno apskrities, Alytaus viešojoje bibliotekoje, Alytaus miesto savivaldybės Kultūros skyriuje, Lietuvos aukštojo vizualių menų mokslo įstaigose ir kt. šalies bei Alytaus miesto / rajono kultūros ir meno institucijose.

Parodų kataloge pristatomos tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2012“ trijose projektinėse parodose – „1-oji metinė apžvalginė Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų kūrybos darbų paroda“, „Profesionalių Alytaus fotografų kūrybos darbų paroda“ „2-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus paroda“ dalyvavusių Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų ir vizualius menus studijuojančio jaunimo trumpos kūrybinės biografijos bei eksponuotų, 2012 m. sukurtų, kūrybos darbų reprodukcijos. Atskirai parodų kataloge–albume pateikiama fotomenininkės Zitos Stankevičienės, tapytojo Arvydo Švirmicko ir keramikės Ilonos Kalibatienės (Ilona Junevičienė) išsamesnė kūrybos retrospektyva.

MENO KODAS 2022. STEBĖSENOS – bienalės informacija ir dokumentai

Jaunieji vizualaus meno kūrėjai kviečiami dalyvauti Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalėje „Meno kodas 2022. Stebėsenos“. Jaunųjų kūrėjų bienalė – po ketverių metų pertraukos sugrįžtantis renginys, kurio tikslas toliau skleisti ir puoselėti Lietuvos jaunųjų profesionalių menininkų kūrybą.

Bienalės organizatorius ir rengėjas: Alytaus dailės galerija

Projekto vadovas ir kuratorius: Evaldas Grinius
Telefonas: 8 607 11735
El. paštas: alytusartgallery@gmail.com

Parodos kuratoriai:

Aušra Jasiukevičiūtė (skulptūra ir kt. erdviniai menai)
Telefonas: 8 611 10939
El. paštas: skulptore@inbox.lt

Petras Lincevičius (tapyba, piešimas, grafika kt. vizualūs menai)
Telefonas: 8 670 76412
El. paštas: lincevicius.petras@gmail.com

Projektas įtrauktas į „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ programą.

Šio projekto (5-oji – jubiliejinė nacionalinė jaunųjų kūrėjų bienalė) artimiausia numatoma perspektyva – dalyvavimas 2024 m. rugsėjį–gruodį numatomo Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje programoje.

ALYTAUS FOTOGRAFIJA 2020 – VIRTUALI PARODA

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2020“
Alytaus fotografų metinė apžvalginė paroda
Alytaus kultūros centro „Parodų salė“
Projekto rengėjas ir organizatorius Alytaus dailės galerija
Projekto vadovas ir parodos kuratorius Evaldas Grinius
Partneris Alytaus kultūros centras
Video turo sukūrimas (filmavimas ir montažas) „3Dreklama.lt”
Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos

ALYTAUS DAILĖ 2020 – VIRTUALI PARODA

Tęstinis kultūros projektas „Vizualus menas Alytus 2020“
Alytaus dailininkų metinė apžvalginė paroda
Alytaus kultūros centro „Mažoji parodų salė“
Projekto rengėjas ir organizatorius Alytaus dailės galerija
Projekto vadovas ir parodos kuratorius Evaldas Grinius
Partneris Alytaus kultūros centras
Video turo sukūrimas (filmavimas ir montažas) „3Dreklama.lt”
Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos

4-OJI ALYTAUS JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ BIENALĖ MENO KODAS 2022. STEBĖSENOS

Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė – vienas pagrindinių Alytaus dailės galerijos projektinių renginių, nuo 2014–2018 rengtų VšĮ „EGARTA“, po 4 metų pertraukos atkuriamas su nauja intencija toliau skleisti ir puoselėti Lietuvos jaunųjų profesionalių menininkų kūrybą. Įvertinus jaunųjų kūrėjų kūrybos pristatymo Lietuvoje ankstesnę specifiką, dabarties realijas, rastas esminis tokios formos ir turinio vizualaus meno vyksmo poreikio šalyje faktorius. Įvardintas reikalingumas klasikinio, įprasto ir nesudėtingo administravimo, aiškios, elementarios struktūros atviro bei numatytai tikslinei menininkų grupei prieinamo renginio, kartu visomis prasmėmis modernaus, konkurencingo, perspektyvaus ir pretenduojančio į nacionalinio statuso tęstinį kultūros ir meno projektą.

Kuruoti bienalę pakviesti gerai žinomi talentingi, charizmatiški menininkai – skulptorė Aušra Jasiukevičiūtė ir tapytojas Petras Lincevičius. Abu menininkai ne tik talentingi kūrėjai, bet ir turintys didelę meno vadybos, menotyros ir analizės patirtį tiesioginio komunikavimo su pačia pagrindine projekto dalyvių tiksline grupe – dar studijuojančiais jaunaisiais kūrėjais per akademinio lygio edukacijas, dirbant Vilniaus dailės akademijos lektoriais.

Alytaus dailės galerijos pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilniaus dailės akademija, Vytauto didžiojo universitetu, Kauno kolegija, sukuria nekvestionuojamą precedentą šio projekto ilgalaikei sėkmei.

Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalė „Meno matas 2022. Stebėsenos“ yra įtraukta į „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ programą.

Šio projekto (5-oji – jubiliejinė bienalė) artimiausia perspektyva – dalyvavimas 2024 m. rugsėjį–gruodį numatomo Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje programoje. Tuo tikslu numatyta bendradarbiauti su šalia Paryžiaus esančiame Montrouge rengiamos tradicinės Jaunųjų Europos kūrėjų bienalės (JCE) organizatoriais ir Alytaus miesto partnerio Ruano (Rouen) atitinkamomis institucijomis, dėl galimų projektinių kultūros ir meno programų mainų. Tikima, kad šiai idėjai bus pritarta Alytaus miesto instituciniu ir šalies aukščiausiuoju nacionaliniu lygiu.

Alytaus jaunųjų kūrėjų bienalėje „Meno matas 2022. Stebėsenos“, surengtoje Alytaus kultūros centre š. m. gruodžio 1–31 d., bus plačiai pristatyta jaunųjų Lietuvos vizualaus meno kūrėjų kūryba – 2018–2022 m. sukurti kūrybos darbai.

Bienalės organizatorius, rengėjas: Alytaus dailės galerija
Projekto vadovas: Evaldas Grinius
Bienalės kuratoriai: Evaldas Grinius; Aušra Jasiukevičiūtė, Petras Lincevičius.

Bienalės partneriai:
Alytaus kultūros centras
Lietuvos dailininkų sąjunga
Vilniaus dailės akademija
Vytauto didžiojo universitetas
Kauno kolegija
Alytaus kolegija

Dalinis rėmėjas:
Alytaus miesto savivaldybė

Bienalės atidarymas:
Alytaus kultūros centras
2022 12 01, 17:00–18:00

Bienalės vyksmas:
2022 12 01–31
Antradienis-penktadienis ir 1 val. prieš renginius
10:00–18:00

Informacija rėmėjų / partnerių interneto svetainėse
https://www.ldsajunga.com/post/meno-kodas-2022-steb%C4%97senos
https://alytuskc.lt/meno-kodas-2022-stebesenos-4-oji-alytaus-jaunuju-kureju-bienale/

  • 1
  • 2
Kontaktai
Darbo laikas
  • I: nedirbame

  • II: 10 - 18

  • III: 10 - 18

  • IV: 10 - 18

  • V: 10 - 18

  • VI: 10 - 14

  • VII: nedirbame

Parašykite mums

© Aytaus dailės galerija